Nuusbrief/Newsletter

Newsletters 2014

Nuusbrief No 4 van 2014
Nuusbrief 3 SA Tweekamp vanaf President
Nuusbrief 2 SA Tweekamp vanaf President
Nuusbrief 1 SA Tweekamp vanaf President

Newsletters 2013

Nuusbrief no 3 2013
Nuusbrief no 2 SA Tweekamp 2013
Nuusbrief1 2013

 

16 Desember 2010

 AAN: S A BESTUURSLEDE
PROVINSIALE VOORSITTERS

Hier, twee weke voor die jaar verby is, wil ek vinnig van my laat hoor.

Die inter-provinsiale byeenkoms wat in Port Elizabeth aangebied is op 23 Oktober 2010 was ‘n groot sukses met net onder 300 atlete van vyf provinsies wat deelgeneem het. Oostelike Provinsie, met tuisveld voordeel, het die spankompetisie gewen. Sterk spanne van Grens en Suid-Westelike Distrikte het ook deelgeneem in perfekte weer. Die volgende dag het die reën die getalle ietwat ingekort, maar die Biathlo byeenkoms is goed ondersteun en het goed afgeloop. Gauteng Noord se byeenkoms op 23 Oktober was ook ‘n sukses, alhoewel die getal atlete nie so groot was nie. Noord-Vrystaat het ‘n byeenkoms vir 6 November gereël, maar ek het nog geen terugvoering ontvang nie.

No further contact has been made between SA Biathlon and SAMPA on the issues mentioned in my previous newsletter. I have received no feedback from any province on the issues mentioned by me, and I have thus no idea what the provinces’ views are on these issues. The only response I received was from Dave van der Walt in his capacity as a member of the working committee. Views expressed by him in that document do not correspond with my views. He approached the issue from view points suggested by SAMPA, but from a somewhat different angle and with some reservations I am still awaiting response from provinces, as this issue has to be discussed at our next AGM.

Ek het in die tussentyd ook kennis gekry van SWD waar Dave van der Walt herkies is as Voorsitter met Yvonne McKay as Sekretaresse. Hulle is herkies. Baie geluk.


The new Chairman of Limpopo Biathlon is Bryan Varrie with his wife Dianne Varrie as Secretary. Congratulations to them and good luck with the way forward.

I have received correspondence from Kwa-Zulu Natal and the Chairman, David Morrison-Young, plans to send a representative team to the SA’s in Port Elizabeth, with himself planning to take part. Some new Biathletes from the Kokstad area affiliated to KZN Biathlon.

Ek is permanent op die adreslys van WP Tweekamp. Marius en sy komitee is baie bedrywig en het omtrent elke week die afgelope tyd ‘n byeenkoms aangebied. Volgens die uitslae wat ek van elke byeenkoms ontvang het, blyk dit dat WP groot planne het vir die SA’s. ‘n Paar uitstekende vertonings is gelewer met een atleet (wie se naam ek nie nou gaan noem nie) wat slegs 20 punte van die huidige SA rekord in ‘n spesifieke kategorie is. Ek het self met die atleet gepraat en is meegedeel dat ‘n aanslag op die SA rekord tydens die SA’s gemaak gaan word. Ek sien uit daarna.

Our treasurer, Gert Jordaan, has informed me that the majority of provinces have not yet complied with the financial commitments to the SA Body. You all have our Bank particulars. Please do your payments for October (R1000 + R500) and inform Gert accordingly.

Uitnodigings na die SA Kampioenskappe is aan alle provinsies gestuur. Volledige besonderhede sal volg. Ek wys weereens op die getal atlete wat per ouderdomsgroep gekies mag word, maar lê klem op die feit dat tot op die senior ouderdomsgroep atlete slegs kwalifiseer vir die SA’s as die atleet 2000 punte kan behaal. Ek herinner ook dat slegs atlete wat kwalifiseer om in die O/17 ouderdomsgroep, of hoër, gekies mag word in die senior (ope) afdeling.

I wish all of you a Christmas full of piece and love and a very prosperous New Year.

Biathlon regards.
__________________
CHRIS JANSEN
PRESIDENT22 April 2010

 AAN: S A BESTUURSLEDE
PROVINSIALE VOORSITTERS

Die SA Kampioenskappe, wat die einde van ons seisoen was, is al weer drie weke verby. Ek wil graag namens almal wat daardie naweek Tweekamp en Biathlo in Bloemfontein gehou het aan Archie Markgraaff en sy komitee en alle beamptes baie dankie sê vir die harde werk wat hulle ingesit het. Ek dink die naweek was ‘n groot sukses. Alles het goed afgeloop. Baie dankie ook aan al die provinsiale spanbestuurders en atlete wat so goed met die organiseerders saamgewerk het.

Archie attended the meeting of SASCOC held in Gauteng on 10 April 2010. He had fruitful discussions with several of the high profile executive members of SASCOC and reported that, in his view, an application for membership by our association would be considered favorably. I received an application form from Almari Visser, the secretary of Gauteng North Biathlon, who also attended the meeting on behalf of other federations. I completed the form and submitted our application for membership. I attach hereto, for your information, 'n attachment to the application with some info required by SASCOC. We now await the outcome of the application. From what I can gather, the application has to be discussed and possible membership considered at a general meeting of SASCOC. Rumors reached my ears that a certain president of a certain federation plans to oppose our application. I do not want to say anything more about that at this stage.

By ons Algemene Jaarvergadering in Bloemfontein het die President van SAMPA, Anton Harrop-Allin, opgestaan en gesê, onder andere, dat die “nonsens” laat staan moet word en dat samewerking nagestreef moet word, of woorde tot daardie effek. Ek het na aanlyding daarvan besluit om aan hom ‘n brief te skryf wat ek ook hierby aanheg vir almal se inligting. Hy het onmiddellik gereaggeer en aan my laat weet dat hy my brief met sy uitvoerende bestuur sal bespreek en my sal kontak.

At the AGM an amendment to the Constitution was approved. I have formulated the amendment as follows and numbered it Clause 13.2.3


“The President elected may after consultation with the other members of the Management Committee co-opt an additional member or members on the Management Committee to provide for wider representation on the Committee”

I have carefully considered the issue. I have called for CV’s from two ladies I had in mind to co-opt, both from Gauteng North, namely Almari Visser (GN’s secretary) and Ananda Blignaut de Waal (GN’s treasurer). Both these ladies have served Biathlon for many years and both of them have already received SA Colours Honoris Causa. I submitted these CV’s to the Exco members of SA Biathlon. I have received their views and eventually made a difficult decision and decided to co-opt Almari Visser on the Management Committee. Congratulations to Almari! Having regard to information received from Johan van de Venter and having perused Ananda’s CV, I have earmarked her as a future treasurer of SA Biathlon. Almari’s first duty would be to keep her eyes open and her ears on the ground regarding our future relationship with SASCOC, in particular at the meeting of that body on 5 May 2010.

Verskeie atlete van kleur het hulle provinsies op die SA Kampioenskappe verteenwoordig Dien asseblief julle eiese vir ontwikkeling van al hierdie atlete so gou doenlik in by Dave van der Walt met afskrifte van die eiese aan beide myself en Gert Jordaan.

Na aanleiding van ‘n bespreking op die Algemene Jaarvergadering het Oostelike Provinsie Tweekampbestuur ‘n vergadering gehou en die aanbeveling aanvaar dat die SA Kampioenskappe volgende jaar nie op Paasnaweek nie maar wel vanaf 1 – 3 April 2011 sal plaasvind. Die venues is reeds bespreek. Neem asseblief kennis van die datum en neem nou reeds kennis dat die afsnypunt vir inskrywings Vrydag 11 Maart 2011 sal wees. Beplan asseblief julle jaarprogramme met dit in gedagte. Ek sal weldra verdere inligting omtrent die SA’s deurgee.

The majority of Biathlon provinces are now going into a winter recess. The only exception that I am aware of is Western Province with their winter programs. What ever you do, enjoy it! I wish all provinces good luck with the AGM’s which are normally held during these winter months.

Biathlon regards.
__________________
CHRIS JANSEN
PRESIDENT

11 Desember 2009

 AAN: ALLE PROVINSIALE VOORSITTERS
SA BESTUURSLEDE

Nog ‘n jaar het verby gegaan.

Sedert my vorige skrywe het ek darem ‘n paar stukkies e-pos en een faks rakende Tweekamp ontvang. Dit is nou vanaf Bestuur. Die faks was ‘n rekening van Dave van der Walt vir uitgawes van die ontwikkelingsspan wat ons betaal het. Dan het ons die e-pos ontvang vanaf Archie Markgraaff rondom die SA Kampioenskappe waar hy ons inlig omtrent moontlike akkommodasie. Verder het ek ‘n inligtingsstuk van Phillip Entres, voorsitter van Limpopo Tweekamp ontvang waarin hy my meedeel dat hy en sy vrou Rita herkies is as voorsitter en sekretaresse van hulle provinsie. Baie geluk aan hulle! Phillip het verder rapporteer dat drie plaaslike byeenkomste op drie verskillende plekke in die Limpopo gehou is met uitsonderlike goeie deelnemersgetalle. Phillip is so opgewonde daaroor dat hy voorsien dat Limpopo ‘n volle span na die SA Kampioenskappe in Bloemfontein sal stuur. Hou so vol Phillip! Dan het ek ‘n uitnodiging vanaf Bertie de Clerck ontvang waarin ek ook uitgenooi word om die Interprovinsiale Tweekampbyeenkoms wat Mpumalanga aanbied in Nelspruit op 16 Januarie 2010 by te woon. Ek het vir die uitnodiging geskimp toe ons laas in die Paarl Tweekamp gehou het. Ek het reeds aan Bertie aangedui dat ek D.V. die byeenkoms sal bywoon. Ek sien baie uit daarna. Soos gewoonlik is ek op hoogte gehou met die interessante bedrywighede van WP Tweekamp via Marius en Louise Vorster.

Ek wil hierdie kort omskrywe afsluit op ’n persoonlike noot. Soos die jaar tot ’n einde gekom het, het my loopbaan as ’n aktiewe Regter ook tot ’n einde gekom. Daar is reeds formeel van my afskeid geneem en my laaste dag op kantoor sal 15 Desember 2009 wees. Dit bring ‘n aktiewe loopbaan van 22 jaar op die regbank tot ‘n einde. Sedert 1 Maart 1999 was Larna Herman my sekretaresse. Die hele SA Tweekamp weet van haar. Behalwe die vragte amptelike werk wat ek aan haar gegee het en uitsprake wat sy vir my mos tik het sy nog kans gesien om die grootste deel van my persoonlike sekretariële werk nie net vir SA Tweekamp nie, maar ook vir OP Tweekamp te doen. SA Tweekamp sê baie dankie aan haar daarvoor. Hierdie is die laaste Tweekampbrief wat sy vir my gaan tik. Ek gaan Larna baie mis.

Aangesien ek my kantoor gaan ontruim sal ek nie in die vervolg meer enige e-pos hier kan ontvang nie. Verwyder asseblief onmiddellik die chrjansen@justice.gov.za adres van julle adreslys en stuur alle korrespondsie in die toekoms asseblief slegs na my huisadres chriselm@lantic.net. Aan almal van julle 'n baie Geseënde Kersfees en ’n baie voorspoedige Nuwe Jaar. Ek hoop dit gaan goed met julle persoonlik in die toekoms asook met ons geliefde sport Tweekamp in julle onderskeie Provinsies.

Tweekampgroete
__________________
CHRIS JANSEN
PRESIDENT

5 November 2009

 AAN: ALLE PROVINSIALE VOORSITTERS
SA BESTUURSLEDE

Ek begin op ‘n persoonlike noot. As hierdie week verby is, is daar nog net vyf werksweke vir my oor voordat ek op 14 Desember aftree. Die volgende twee weke gaan ek vir oulaas Rondgaande Hof in Port St John’s hou waar ons die prag van Pondoland se natuur en die Wildekus gaan deel met die dae in die hof. In die tussentyd het my linkerknie opgepak en ‘n knievervanging word aanbeveel. Dié knie moet die skuld kry dat Archie my tydens ons Interprovinsiale byeenkoms in Port Elizabeth met een enkele punt gewen het.

Die byeenkoms in Port Elizabeth het goed afgeloop met 270 atlete wat aan die Tweekamp op die Saterdag deelgeneem het. 80 atlete het Sondag Biathlo gedoen. Oor dieselfde naweek is daar Tweekamp in Pretoria aangebied wat ook goed bygewoon is en waar goeie vertonings gelewer is. Geluk aan Johan van de Venter en sy komitee. Tewie van der Westhuizen het sy belofte gestand gedoen en op 1 November ‘n geslaagde byeenkoms in Kroonstad aangebied. Vyf Provinsies was teenwoordig. Baie geluk Tewie! Ek het ook inligting ontvang dat op die Algemene Jaarvergaderings van Gauteng Noord en Noord Vrystaat, Johan van de Venter en Tewie van der Westuizen onderskeidelik herkies is as voorsitters in hulle Provinsies. Almarie Visser en Daleen van der Westhuizen is ook as die onderskeie sekretaresses herkies.

Die Uitvoerende Bestuur van SA Tweekamp het die gebruiklike vergadering op 24 Oktober 2009 in Port Elizabeth gehou. Gelukkig was daar op die dag geen Currie Beker eindstryd wat druk op die vergadering geplaas het nie. Al die Uitvoerende Bestuurslede was teenwoordig met die uitsondering van Len Symington wat verskoning aangebied het omdat hy weens dringende werk na die Buiteland moes gaan. Len het egter skriftelike insette gelewer wat op die vergadering bespreek is.

Aansoeke vir die toekenning van lottogeld is vanaf Westelike Provinsie en Suid-Westelike Distrikte ontvang. WP het groot skade gely deurdat hulle Tweekampwaentjie met alle toerusting daarin gesteel is. Hulle het versoek dat met lottogeld aan hulle hulp verleen word om die waentjie en van die toerusting te vervang. Dit is in beginsel goedgekeur maar daar word nog gewag op kwotasies daarvoor. Die voorwaarde waarop hulp verleen sal word is dat die sleepwaentjie deur die WP onderhou sal word, maar op versoek van ander Suidelike Provinsies aan hulle beskikbaar gestel sal word om met Ontwikkelingsklinieke, ens. gebruik te word. Daar is dan ook verder besluit dat die opsie om ’n soortgelyke sleepwaentjie met toerusting aan te skaf aan die Noordelike Provinsies gegee sal word. Hierdie opsie sal breedvoerig deur ons Ontwikkelingsbeampte, Dave van der Walt, aan die Noordelike Provinsies deurgegee word. Besigheidsplanne wat spesifiek op ontwikkeling en op die aanbieding van Ontwikkelingsklinieke gerig is, is soos gesê vanaf WP en SWD ontvang. Die bedrae wat in die Ontwikkelingsprojekte geëis word is in die omgewing van R30 000 per Provinsie. Dit is besluit dat slegs nadat bewys van uitgawes wat deur die betrokke Provinsies aangegaan is in ooreenstemming met die besigheidsplanne ontvang is uitbetaling sal geskied. Daar is besluit dat Dave van der Walt sy besigheidsplan aan al die Provinsies sal stuur as ’n voorbeeld en dat Provinsies versoek sal word om soortgelyke besigheidsplanne op te stel en aan die Uitvoerende Bestuur voor te lê vir goedkeuring.

Die Nasionale webtuiste is weereens bespreek. Daar word gevoel dat dit nie genoegsaam gebruik word nie. Provinsies word versoek om hulle eie webwerwe te stig en ’n skakel met die Nasionale webtuiste in te stel. Hierdie is ook Dave van der Walt se portefeulje en hy kan gekontak word vir enige hulp in die verband.

Daar is gerapporteer deur Gert Jordaan dat die rekenaarprogram opsigself baie goed werk. Inskrywings vanaf ander Provinsies kan egter nog nie elektronies per e-pos gedoen word nie. Daar word nog daaraan gewerk. Die probleem met die spankompetisie (die beste drie per ouderdomsgroep) is uitgeskakel. Baie dankie aan Gert Jordaan en Herman Ohlhoff wat baie werk ingesit het om die program so ver te kry. Die Uitvoerende Bestuur het besluit om Johan Fourie (Junior) van Port Elizabeth te nader om die program van nou af op datum te hou. Hy sal daarvoor ’n honorarium van R250 per maand betaal word, en vir die ontwikkeling van die program met spesifieke opdragte sal hy ’n faktuur aan ons Tesourier, Gert Jordaan lewer wat dit sal bevestig teen ’n tarief van ongeveer R250 per uur. Ons was bly om te verneem van Gert Jordaan dat Herman Ohlhoff nog steeds by die ontwikkeling van die program betrokke wil bly.

Dave van der Walt het ’n kwotasie vir die maak van ’n DVD wat spesifiek op ontwikkeling gerig is aan die vergadering voorgelê. Die kwotasie wat alles insluitend is was R6 855. Dit is goedgekeur dat die DVD gemaak word. Beeld en fotomateriaal sal verskaf en opgeneem word. ’n Inligtingsblad om die DVD te vergesel met puntetabelle, afstande en ouderdomsgroepe en ander belangrike inligting sal saamgestel word. Afskrifte van hierdie DVD sal aan Provinsies verskaf word wat dit kan gebruik met voorleggings aan skole en klubs en ander belangstellendes met die oog op ontwikkeling.

Die kriterium waarvolgens Honoris Causa toekennings deur die SA Bestuur gemaak gaan word het ook aandag geniet. Wat die beleid vir toekomstige toekennings betref is die volgende kriterium neergelê: “Honoris Causa toekennings word deur die SA Tweekamp Uitvoerende Bestuur in die uitoefening van die Bestuur se diskresie toegeken op grond van uitstaande diens gelewer aan SA Tweekamp oor ’n lang tydperk met spesiale verwysing na administratiewe leiding en ondersteuning en word toegeken na aanleiding van nominasies deur Provinsiale Besture aan die Uitvoerende Bestuur met die nodige motivering“.

Ons wil graag geleentheid gee aan atlete met gestremdhede om aan Tweekamp deel te neem. Die saak is breedvoerig bespreek, maar geen finale besluit is nog geneem nie. Atlete met gestremdhede moet egter toegelaat word om aan byeenkomste deel te neem indien hulle beide disiplines kan voltooi binne ’n redelike tyd en nie die gang van die byeenkoms uitermate beinvloed nie. Waar nodig kan voorsiening gemaak word vir atlete met spesiale behoeftes, byvoorbeeld met die wegspring vir atlete met gehoorgestremdhede. Daar sal sterk oorweging gegee word om sulke atlete as deel van die ontwikkelingsspan aan die SA Kampioenskappe deel te laat neem.

Dit is vir die Uitvoerende Bestuur van belang dat Provinsiale sowel as Suid-Afrikaanse rekords behoorlik op datum gehou word. Van die Provinsies het reeds daarmee begin. Dit word voorgestel dat elke Provinsie ’n persoon op die Bestuur aanstel om hiervoor verantwoordelikheid te aanvaar. Die taak is aan Deon Velthuysen opgedra om die SA rekords en statistiek te behartig. Dit sal jaarliks aan die gasheerprovinsie van die SA Kampioenskappe voorsien word.

Soos gewoonlik is finansies ook bespreek. Die saldo in ons bankrekening is R346 661. Daarvan is R313 000 lottogeld. Alhoewel ons eie fondse nog nie in die rooi is nie, krimp dit stadig. Die is op die afgelope Algemene Jaarvergadering genoem dat die moontlikheid oorweeg moet word om die bydraes wat vanaf die Provinsies vereis word te verhoog. Die Uitvoerende Besture het besluit om op die volgende Algemene Jaarvergadering voor te stel dat die minimum betaling van jaargeld van R1 200 (R500 + R500 + R200 Provinsiale registrasie) verhoog word na R1 500 op die basis dat Provinsiale registrasie verhoog word vanaf R200 na R500 per Provinsie. Dit sal verder voorgestel word dat die registrasie per atleet van meer as 100 atlete per Provinsie steeds R10 per atleet sal wees, maar dat inskrywingsoorbetalings per atleet by Interprovinsiale byeenkomste opgestoot word na R15 per atleet en by die SA Kampioenskappe tot R20 per atleet. In die tussentyd wil ek die Provinsies asseblief versoek om die verpligtinge teenoor die SA Bestuur wat verskuldig was einde Oktober vanjaar in ons bankrekening, waarvan die besonderhede aan al die Provinsies bekend is, oor te betaal. Slegs vier Provinsies het tot dusver hulle verpligtinge nagekom naamlik Grens, Suid-Vrystaat, Gauteng Noord en SWD (gedeeltelik). (OP se Voorsitter en Tesourier het nog nie bymekaar uitgekom om ’n tjek te teken nie.)

Archie Markgraaff het rapporteer dat sy reëlings vir die SA Kampioenskappe oor die Paasnaweek volgende jaar goed verloop. Alle venues is bespreek en hy is hard aan die onderhandel met borge. Hy beweer dat Paasnaweek ’n besige tyd in Bloemfontein gaan wees en dat Provinsies vroegtydig moet reël vir akkommodasie. Dit is aanbeveel dat Archie vroegtydig ’n voorlopige uitnodigingsbrief met basiese inligting aan die Provinsies uitstuur. Ek wil egter nou reeds op Provinsies ’n beroep doen om hulle sake so te reël dat die inskrywings vir die SA Kampioenskappe Suid-Vrystaat sal bereik nie later nie as drie weke voor die Paasnaweek, naamlik op 11 Maart 2010.

Ek het met ’n vorige omskrywe genoem dat beswaar in ’n jaarverslag aangeteken is deur Pieter van Zyl, voorheen Voorsitter van Sentraal Gauteng dat geen kontak vanaf SA Uitvoerende Bestuur met hom as Provinsiale Voorsitter gemaak is nie. Ek het Provinsies se reaksie op die klagte aangevra. Geen ondersteuning vir die beswaar is ontvang nie. Die Provinsies is van oordeel dat die status quo gehandhaaf moet word dat elke Provinsie onafhanklik optree en dat ’n Provinsie die SA Bestuur sal vra om hulp en leiding, indien nodig. Ek het in elk geval ’n verdere skrywe van Pieter van Zyl ontvang waarin hy meld dat hy geen kwade bedoelings gehad het met die kommentaar wat hy in die verband gelewer het nie. Hy bly steeds lojaal aan Tweekamp.

Die vergadering het kennis geneem van die inhoud van die skrywe van Herrop-Allin waarna ek in ’n vorige omskrywe verwys het. Daar is besluit om nie verder op die aangeleentheid te reageer nie ten spyte van die feit dat daar talle onwaarhede en verkeerde feite in Herrop-Allin se brief was. Ons gaan voort om ons sport te bedryf soos ons dit in die verlede gedoen het.

Die Bestuur het verder besluit dat ’n mosie ingedien sal word by die volgende Algemene Jaarvergadering dat die Grondwet van die Suid-Afrikaanse Tweekampvereniging gewysig word om voorsiening te maak vir die ko-optering van ’n addisionele lid op die komitee deur die President na raadpleging met die Uitvoerende Bestuur. Die rede vir hierdie besluit is om voorsiening te maak om ’n situasie soos tans bestaan, waar die Noordelike Provinsies nie ’n verteenwoordiger op die Uitvoerende Bestuur het nie, reg te stel.

Baie dankie aan Blackie Swart vir uithalerwerk wat hy as sekretaris doen, en aan Dave van der Walt as ontwikkelingsbeampte en aan Gert Jordaan as tesourier. Baie dankie aan Tewie van der Westhuizen vir sy positiewe inset op my navraag vir insette vir bespreking op die vergadering van die Uitvoerende Bestuur.

Julle sal hopelik weer van my hoor voor die einde van die jaar.

Tweekampgroete
__________________
CHRIS JANSEN
PRESIDENT

28 September 2009

 AAN: ALLE PROVINSIALE VOORSITTERS
SA BESTUURSLEDE

Soos ek voorsien het in my vorige nuusbrief het voorsittersverslae en korrespondensie weens my lang afwesigheid verlore geraak. Dit het nou aan die lig gekom dat by my werk e-pos as ’n gevolg van ’n oormaat gemorspos die grootste gedeelte van die ”inbox” na ”argiewe” oorgeplaas is waar ek dit nie kon herwin nie. By die huis het die ”inbox” bloot te vol geraak, ook met ’n klomp gemorspos, en daar is net geweier om verdere e-pos te ontvang. In die tyd is voorsittersverslae en ander inligting deur WP Tweekamp en Boland Tweekamp aan my deurgestuur. Ek het onmiddellik reaksie van die twee voorsitters ontvang en hulle het die inligting wat verlore geraak het weer aan my voorgelê. Baie dankie daarvoor.

’n Baie trotse Marius Vorster, voorsitter van WP Tweekamp het ’n volledige voorsittersverslag voorgelê. Soos verwag kan word was hy baie trots op sy WP span wat die algehele wenner van die spankompetisie by die SA Kampioenskappe was. Hy het egter melding gemaak dat sy sterk span daarin geslaag het om die Boland met slegs 915 punte te wen. Uitstekende prestasies deur beide spanne. Marius het ook in sy voorsitterverslag melding gemaak van uitstaande prestasie deur individuele atlete, nie net met die SA Kampioenskappe nie, maar ook by die Highgate byeenkoms in Oudtshoorn. Marius het aan my gerapporteer dat sy hele bestuur herkies is met die uitsondering van Suzanne de Waal wat as sekretaresse gekies is in die plek van Susan Agrella wat die WP verlaat het. Marius is weer voorsitter met Blackie Swart, vise-voorsitter. By geluk aan Westelike Provinsie met ’n baie geslaagde 2008/2009 Tweekampseisoen.

Something that was a worrying factor to me and to the other members of the SA Executive Committee was the absence of medal winners during the prize-giving function on Saturday evening. The SA Committee will certainly discuss on its next meeting a proposal that unless a medal winner gives in advance an acceptable reason, in writing, no award would be made to that athlete if he or she does not attend the prize-giving function. It was on the tip of my tongue to change the decision of the selectors and to award the victrix ludorum trophy to Yvonne Riggien, who was present, instead of Viv Williams, who stayed away without any apology. The decision to award victrix ludorum to Viv was in any event taken by a majority decision, not unanimously.

A besondere woord van geluk aan die Westelike Provinsie wat die algehele spankompetisie en die medaljekompetisie gewen het. WP het Boland naelskraap geklop, maar is waardige wenners. As ek kyk na die harde werk wat Marius Vorster, voorsitter van WP, deur die afgelope jaar ingesit het in Tweekamp het WP waarskynlik verdien om te wen. Ek is op WP se e-pos adreslys. Alle korrespondensie wat deur WP Bestuur aan atlete uitgestuur word land ook op my rekenaar. Ek glo nie daar is ’n Provinsie wat soveel plaaslike byeenkomste en interessante kompetisies aanbied as WP Tweekamp nie. Harde werk deur die jaar het vrugte afgewerp. Doen so voort WP!

Dieselfde gelukwensing moet aan Boland Tweekamp gegee word. Boland oes hulle atlete vanaf die Platteland en hulle het skitterend gevaar. Boland Tweekamp het ook ’n uiters suksesvolle SA Kampioenskapsbyeenkoms aangebied. As die Boland een addisionele atleet in ’n veterane afdeling gehad het sou hulle die Kampioenskappe gewen het. Len Symington (die nuwe lid op die SA Uitvoerende Komitee) het in sy volledige jaarverslag ’n terugblik gegee op die bedrywighede wat plaasgevind het onder sy bestuur. Hy het rede om trots te wees. Hy het ook knelpunte genoem wat hy glo hy en komitee in die toekoms sal aanspreek en uitsorteer. Baie sterkte aan Len en sy nuwe komitee wat met die uitsondering van twee addisionele lede herkies is. Marianna Symington is steeds sekretaresse met Coenie Slabbert die tesourier.

Van Noordwes Kaap Tweekamp het ek inligting ontvang dat Dawie Smit herkies is as voorsitter vir die nuwe jaar. Sy nuwe ondervoorsitter is Cobus Bekker met Annekie van Zyl die sekretaresse. Gretchen Visser is die nuwe tesourier. Baie geluk aan Dawie en sy komitee en sterkte word hulle toegewens met die byeenkoms op 17 Oktober en met hulle bedrywighede vir die res van die jaar.

I have received information about a new competition that SAMPA has introduced in South Africa. They informed members that they host on behalf of the UIPM a new created competition linked “to the success of Biathle (continuous run swim run combination)”. They call this new competition the World School Biathle Championships. It consists of two separate disciplines, running and swimming. The swimming is conducted in a 50m pool and the running is conducted on a standardised track. The times of the athletes are converted to Modern Pentathlon points. The final result is the sum of the points scored in both events. The distances the athletes swim vary between 50m for age groups up to 10 years old and 100 metres for age groups up to 18 years. The kids who swim 50 metres only run 500 metres and the kids who swim 100 metres run 1000 metres. The swimming discipline is conducted first and the running is a pack start. From what I understand SAMPA will award medals to the top three ranked athletes in South Africa and certificates to the top 10 for each category who participated in the event. From what I can gather this new competition is destined to be an abortion. How can an under 8 athlete compete against an under 18 athlete for the top three ranked athletes in South Africa? It is also difficult for me to see how successful a pack start for all the running participants can be. How can the points scored by an athlete taking part in windy and rainy Cape Town be compared to the points of an athlete taking part on the same day in a sunny Johannesburg? The names of the three top ranked athletes in South Africa will then be made known to the UIPM and after a comparison of the points scored in the rest of the world where this is going to be practised (I think only England, if I take into account the “success” of Biathle who is virtually only practised in South Africa and England). Most importantly, this newly created competition is in direct competition with Biathlon as we have practised it in South Africa for more than 30 years now. This is a new effort by SAMPA to take over and control Biathlon as we know it. There is no room, in my view, for two competitions of a similar kind in South Africa and in particular not in our schools. Unfortunately, SAMPA, through our previous co-operation with them, got the names of our biathletes on their data base. They have also recruited previous members of provisional biathlon committees and senior athletes as their administrators. We should make a point of it to discourage any of our biathletes to take part in this new competition which I predict would be a complete failure. These efforts by SAMPA (after our attempt to co-operate came to a standstill when they withdrew from further negotiations) is an attempt to plough with our calves and to interfere with our meetings. Everybody knows that they wait to see where our next SA Championships are to be held when they organise their Biathle Championships in the same area. They have done it again when they attempted to book the facilities at Maselspoort near Bloemfontein over the Easter weekend of 2010 when we have our SA Championships in Bloemfontein. You all remember the ridiculous situation in Paarl when SAMPA thought that our SA Championships were going to be held over the Easter weekend. When they realised that it was not the situation they hastily had to find a different venue in the vicinity of Paarl where they could do their thing when we had our SA’s. I do not want to get involved in an ugly hostile fight with SAMPA. I just have the interest of our sport at heart.

Biathlon regards


__________________
CHRIS JANSEN
PRESIDENT


14 April 2009

 AAN: ALLE PROVINSIALE VOORSITTERS
SA BESTUURSLEDE

Die SA Kampioenskappe in die Paarl is agter die rug. Ek dink dit was ’n groot sukses. Almal met wie ek gepraat het dink ook so. Behalwe een “klagte? dat die swemafsitter in een item te vinnig geskiet het geen negatiewe kommentaar my bereik nie. Die swemfasiliteit met die Biathlobyeenkoms was nie ideaal nie, maar nog steeds beter as die eerste Biathle wêreldkampioenskappe wat in 1999 in Monaco aangebied is. Len Symington en sy Bestuur was verantwoordelik vir ’n reuse sukses. Alles het goed afgeloop vanaf die spanbestuurdersvergadering, die amptelike opening, die vingerete daarna, die Algemene Jaarvergadering, die hardloop- en swem items Saterdag asook ’n skitterende ete en prysuitdelingsfunksie die aand. Die organisasie tydens Sondag se Biathlo was ook puik. Nogmaals baie dankie aan Len en sy komitee vir die harde werk wat hulle ingesit het.

Baie geluk ook aan Len Symington met sy verkiesing op die SA Bestuur. Hy is ’n bekwame hardwerkende man wat ek glo sy kant sal bring op SA Tweekampvlak. Soos ek tydens die Algemene Jaarvergadering gesê het is dit jammer dat Wikus Weber nie die paal gehaal het nie en spesifiek omdat die Provinsies noord van Bloemfontein geen verteenwoordiging op die SA Bestuur tans het nie. Ek het gesprekke hieroor met Johan van de Venter van Gauteng-Noord en met Wikus Weber gehad asook ’n kort gesprek met Bertie de Clerck van Mpumalanga. Ek kan verstaan dat daar effense ongelukkigheid was by sommige van die Noordelike Provinsies oor die feit dat hulle nie verteenwoordiging het op die SA Bestuur nie. Ek het dit egter baie duidelik gestel dat wanneer die SA Bestuur vergader en besluite neem rakende Tweekamp word die belange van Tweekamp voorop gestel en mag provinsialisme geen rol speel nie. Ek het spesifiek aan Johan en Wikus gesê dat indien enige sweempie van provinsialisme opgemerk word daar onmiddellik met my kontak gemaak moet word sodat die probleem opgelos kan word. Ons het sterk Provinsies in die Noorde en ons kan glad nie toelaat dat die afwesigheid van ’n verteenwoordiger van die Noordelike Provinsies op die SA Bestuur Tweekamp in die Noordelike Provinsies nadelig raak nie.

Something that was a worrying factor to me and to the other members of the SA Executive Committee was the absence of medal winners during the prize-giving function on Saturday evening. The SA Committee will certainly discuss on its next meeting a proposal that unless a medal winner gives in advance an acceptable reason, in writing, no award would be made to that athlete if he or she does not attend the prize-giving function. It was on the tip of my tongue to change the decision of the selectors and to award the victrix ludorum trophy to Yvonne Riggien, who was present, instead of Viv Williams, who stayed away without any apology. The decision to award victrix ludorum to Viv was in any event taken by a majority decision, not unanimously.

A besondere woord van geluk aan die Westelike Provinsie wat die algehele spankompetisie en die medaljekompetisie gewen het. WP het Boland naelskraap geklop, maar is waardige wenners. As ek kyk na die harde werk wat Marius Vorster, voorsitter van WP, deur die afgelope jaar ingesit het in Tweekamp het WP waarskynlik verdien om te wen. Ek is op WP se e-pos adreslys. Alle korrespondensie wat deur WP Bestuur aan atlete uitgestuur word land ook op my rekenaar. Ek glo nie daar is ’n Provinsie wat soveel plaaslike byeenkomste en interessante kompetisies aanbied as WP Tweekamp nie. Harde werk deur die jaar het vrugte afgewerp. Doen so voort WP!

A reminder or two. Please use our website. The Boland SA results are already on the website. Please forward all relevant information for our website to Johan Hurter at his address that appears on the address list. If possible, create your own website and link it to the SA website. It is very important to supply all information about all the Provinces’ meetings on the website. When you correspond with me via e-mail please forward your correspondence both to my home address at chriselm@lantic.net and to my work address chrjansen@justice.gov.za. Please remember to get the Provinces local and open records up to date and submit it to the website. We still have funds available for Development. If you want to know how to spend it please contact our Development Officer, Dave van der Walt. A special word of thanks to our secretary, Blackie Swart for the bundle he compiled which we used at our AGM, and for all the hard work he is putting into our sport.

Baie dankie aan almal wat gehelp het om ‘n sukses van Tweekamp hierdie jaar te maak. Ek glo dat ons nog harder kan werk en groter hoogtes bereik. ’n Paar skitterende vertonings is op die afgelope kampioenskappe gelewer. Net as ’n mens dink dat daar nie op ’n vertoning verbeter word nie kry jy ’n aangename verrassing. Geniet die winterseisoen. Tydens hierdie periode word die Algemene Jaarvergaderings gewoonlik gehou. Stel my asseblief daarvan in kennis en moenie vergeet om die voorsittersverslae aan my voor te lê nie. Min Provinsies het aan hierdie versoek die afgelope jaar voldoen. Sekere Provinsies het ook nog finansiële verpligtinge teenoor die SA Liggaam waaraan nou aandag gegee kan word.

Net so terloops, ter afsluiting. Nadat my Tweekampbatterye in die Paarl gelaai is het Elma en ek die week op Oudtshoorn deurgebring en die Klein Karoo Nasionale Kunstefees bygewoon. Dit was skitterend! Maak ‘n plan om dit volgende jaar by die woon.


Tweekamp groete


__________________
CHRIS JANSEN
PRESIDENT

19 Februarie 2009

 AAN: ALLE PROVINSIALE VOORSITTERS
SA BESTUURSLEDE

Ek kan rapporteer dat die jaarlikse Highgate Interprovinsiale Tweekamp byeenkoms in Oudtshoorn suksesvol afgeloop het. Dit is vanjaar aangebied deur Oostelike Provinsie met die gebruiklike waardevolle insette en bydrae van Suidwestelike Distrikte. Boland, wat weer die spankompetisies gewen het, het waardevolle hulp verleen tydens die byeenkoms. Ten spyte van versengende hitte is uitstaande vertonings gelewer en verskeie byeenkomsrekords is opgestel. Vermelding kan gemaak word van Deon Velthuysen, SA Bestuurslid, se byeenkomsrekord in die Senior Veterane Mans afdeling. Die uitslae is gepos op ons webwerf en kan daar besigtig word.

Notice of the Annual General Meeting has been given by Blackie Swart. All Provinces also received copies of the minutes of the previous meetings. Provinces are invited to submit motions for discussion at the AGM as well as their letters of credentials and nominations for the Executive Committee to be elected on the stipulated dates.

Kennisgewing van die ontwikkelingsspan en dit wat daarmee gepaardgaan is deur Dave van der Walt ons ontwikkelingsbeampte, aan Provinsies deurgegee. Bestudeer dit asseblief en voldoen aan Dave se versoeke ten aansien van nominasie van ontwikkelingsatlete. Probeer asseblief om by die afsnytyd soos bepaal deur Dave te hou.

Len Symington and his Boland Committee are working very hard in preparation for the SA Championships. It is very important that Provinces, when they submit their teams do it accurately. It is important that the correct running and swimming times are given up to ensure that an athlete is not ceded in the wrong heat. All the Provinces and in particular the team managers at the SA’s should please give their full co-operation to the Boland Committee for the Championships to be a successful event.

Behalwe dat my werk my baie besig hou het ek niks verder om te rapporteer nie. Ek sien uit na die SA Kampioenskappe en hoop om al die Provinsiale Voorsitters en Sekretaresses daar te sien.

Tweekamp groete


__________________
CHRIS JANSEN
PRESIDENT

11 December 2008

 AAN: ALLE SA BESTUURSLEDE
PROVINSIALE VOORSITTERS

Die tyd vlieg. Die jaar is reeds verby. Ons almal sal die jaar om verskillende redes onthou. Daar was hoogtepunte en daar was laagtepunte. Sommige van ons het voorspoed beleef en ander teëspoed. Daar was baie vreugde maar daar was ook ongelukkig hartseer en teleurstellings. Ons moet probeer om net die goeie te behou en saam met ons die nuwe jaar in te neem. Wanneer ’n mens kyk na die jaar wat so vinnig verby gevlieg het dan besef ’n mens hoe kort die lewe is dan moet ’n mens die beste van elke dag van jou lewe maak.

Ek het min nuus. Vanuit Kroonstad se wêreld het ek inligting ontvang dat Tewie van der Westhuizen weereens verkies is as voorsitter van Noord Vrystaat Tweekamp. Ondervoorsitter is Hendrik Taylor met Daleen van der Westhuizen wat die gekombineerde pos van sekretaresse/tesourier het. Geluk aan die nuwe Bestuur.

Adri Blignaut, voorheen sekretaresse van Noordwes Provinsie Tweekamp is gekies as die nuwe voorsitter in die plek van wyle Tom Bothma. Gerda Bothma neem by Adri oor as sekretaresse. Met die twee bekwame dames in beheer glo ek dit sal goed gaan met Tweekamp in die Provinsie. Baie sterkte aan julle twee en aan die res van die komiteelede.

Aan al die Provinsies wens ek ’n goeie Tweekampseisoen vir 2009 toe. Ek hoop jul voorbereidings vir die SA Kampioenskappe verloop goed. ’n Spesiale woord van bemoediging aan Len Symington en sy komitee wat die SA’s gaan aanbied.

Ek wens almal ’n baie Geseënde Kersfees toe. Ook voorspoed op alle gebiede vir die Nuwe Jaar.

Tweekamp groete


__________________
CHRIS JANSEN
PRESIDENT

 


26 November 2008

     AAN:   ALLE SA BESTUURSLEDE
     PROVINSIALE VOORSITTERS

Oktober was 'n baie besige maand op die Tweekampterrein vir my persoonlik. Op elke Saterdag het ek Tweekamp gehou en op twee Sondae was ek betrokke by Biathlo. Ek het alles baie geniet.

The first Interprovincial meeting of the season was held in Bloemfontein op 4 October. The next day we did Biathlo. Southern Free State won the Biathlon team competition. Other provinces present there were Griqualand West, Eastern Province, North West Cape and a couple of athletes from Gauteng North. About 200 athletes took part. Thanks to Archie and his Committee for everything they have put into the meeting.

Op Saterdag 18 Oktober het ons Tweekamp in Kimberley gehou. Die gasheerprovinsie het die spankompetisie oortuigend gewen. Ook teenwoordig daar was atlete van Suid-Vrystaat, Oostelike Provinsie en Noordwes Kaap. 'n Paar uitstaande individuele vertonings is gelewer. Die gasvryheid van die tuisprovinsie was opvallend. 'n Gesellige skemerkelkpartytjie by 'n uitsoek gastehuis is die Vrydagaand aangebied. Verskeie borge wat gewerf is deur Rassie Erasmus en sy komitee het dit ook bygewoon. Saterdagaand na afloop van die suksesvolle Tweekampbyeenkoms is 'n spitbraai gehou waarheen alle atlete en ondersteuners genooi is. Dit was 'n skitterende aand. Baie dankie aan Rassie en sy komitee vir al die moeite wat hulle gedoen het. Hulle begin reeds voelers uitsteek om 'n SA Kampioenskap in Kimberley aan te bied. Die fasiliteite wat hulle het is uitstekend. Rassie was in beheer van die reëlings vir die byeenkoms ten spyte van die feit dat hy ernstig siek was. Die Sondag na die byeenkoms is Rassie opgeneem in 'n hospitaal in Bloemfontein waar daar uiteindelik ‚n operasie op hom uitgevoer is om 'n deel van sy long te verwyder. Hy het 'n hele paar dae in Hoësorgeenheid deurgebring. Gelukkig het toetse aangetoon dat daar geen kwaadaardigheid in die long was nie. Rassie het aan my genoem dat sy ?briekmerke in die Poorte gelê het". Ons is bly alles het goed afgeloop en ons bid vir Rassie 'n spoedige en algehele herstel toe.

We also held Biathlon and Biathlo in Port Elizabeth over the weekend of 25 to 26 October. Athletes from Border, Southern Free State, South Western Districts and Western Province competed against the home province Eastern Province which eventually quite comfortably won the team competition. Home ground advantage played a big role. We also had a very pleasant cocktail function on the Friday evening at the registration proceedings. Because of the very rough sea conditions at Happy Valley on Sunday we had to move our Biathlo competition to Collegiate High School. They have excellent facilities there and everybody enjoyed doing Biathlo there. More than 300 biathletes took part over the weekend.

Die Uitvoerende Bestuur van die Vereniging het die gebruiklike vergadering (verpligtend volgens die Grondwet) op Saterdag 25 Oktober in Port Elizabeth gehou. Ses van die sewe lede was teenwoordig. Wikus Weber het verskoning aangeteken. Op die vergadering is aandag gegee aan ontwikkelingseise wat met lottobefondsing betaal is en daar is besluit dat provinsies aangemoedig moet word om eise vir ontwikkelingsatlete en beamptes via Dave van der Walt in te dien. Provinsies word ook aangemoedig om die webtuiste te besoek en om inligting rakende Tweekamp in hulle provinsies via Johan Hurter op die webwerf te plaas. Tydens die vergadering is ook kennis geneem van die feit dat daar nog klein probleme met die rekenaarprogram wat deur SA Tweekamp aangekoop is bestaan. Herman Ohlhoff en Gert Jordaan het groot insette gelewer om die program 100% te laat funktioneer. Die huidige program se weergawe is 1.6.13. Kennis is ook tydens die vergadering geneem van 'n skrywe en navrae wat gerig is deur Len Symington, voorsitter van Boland Tweekamp, omtrent die SA Kampioenskappe wat die naweek van 4 April 2009 in Paarl aangebied gaan word. Volgens die inligting wat vanaf Len verkry is blyk dit dat sy reëlings vlot verloop. Daar is besluit om aan te beveel dat Boland Tweekamp 'n vergadering hou met Blackie Swart en Deon Velthuysen om uit hulle ondervinding van SA Kampioenskappe kennis te put. Die vergadering het kennis geneem van gerugte dat die SA Kampioenskappe 'n week geskuif gaan word om op Paasnaweek te val. Daar is geen waarheid in sulke gerugte nie. Die SA Kampioenskappe vind plaas op die naweek van 4-5 April soos daar besluit is op die vorige Algemene Jaarvergadering. Verdere korrespondensie omtrent die SA Kampioenskappe sal mettertyd deur Len Symington aan die provinsies gestuur word.

I have in the meantime received reports about Annual General Meetings held in Southern Free State and South Western District. Archie Markgraaff was re-elected Chairman of Southern Free State with René Odendaal re-elected as his Secretary. Dave van der Walt was re-elected as Chairman in South Western Districts with Marionette Hattingh as his Secretary. Congratulations to these persons. From what I have seen in their reports no other inference can be drawn that all is well with the administration and practice of Biathlon in their provinces. I have verbally been informed by Dawie Smit that he is again in charge of Biathlon in North West Cape. Congratulations to Dawie. The previous Chairman, Thinus Burger remains involved with Biathlon. North West Cape's new Secretary is Caren van Niekerk. Congratulations to her. I have also in the meantime been informed that the new Secretary of Central Gauteng Biathlon is Monine Smith. Congratulations to her too. I am looking forward to hearing from the other provinces.

Biathlon regards


__________________
CHRIS JANSEN
PRESIDENT25 September 2008

     AAN:   ALLE SA BESTUURSLEDE
     PROVINSIALE VOORSITTERS

Die nuwe Tweekamp seisoen het so pas afgeskop. Ek het inligting gekry van plaaslike byeenkomste wat suksesvol aangebied is. Ek het ook kennis ontvang van 'n byeenkoms in die WP wat uitgestel moes word weens die oorvloed van water wat uit die lug daar geland het. Die eerste byeenkoms in die OP is ook effe belemmer deur reën, maar die organiseerders was tevrede met die opkoms van die junior atlete. Lyk my gure weer skrik die seniors af. In die volgende maand word verskeie interprovinsiale byeenkomste aangebied. Ek beplan om DV drie van die byeenkomste by te woon. Ek doen 'n beroep op al die provinsies om in belang van ons sport moeite te doen en spanne te stuur om soveel moontlik van die byeenkomste by te woon. 

Ek het aan provinsiale voorsitters en die SA Bestuurslede 'n afskrif gestuur van 'n briefie wat ek aan Gerda Bothma gestuur met die tragiese dood van Tom, Voorsitter van Noordwes Provinsie. Sy dood laat 'n groot leemte in Tweekamp en ons sal veral sy humor tydens die Algemene Jaarvergaderings mis. Ek aanvaar dat Adri Blignaut, Sekretaresse van Noordwes Provinsie vinnig die bestuur bymekaar sal kry en die nodige leiding sal verskaf sodat die goeie werk wat Tom in die Provinsie verrig het voortgesit kan word en dat Tweekamp daar van krag tot krag sal gaan. 

Rassie Erasmus van Griekwaland-wes het ons ook laat skrik. Rassie is in die hospitaal opgeneem met ernstige longontsteking, maar dit is gelukkig onder beheer gebring. Rassie het my belowe dat dit die einde van sy rookgewoonte sal wees. Griekwaland-wes reël 'n Interprovinsiale byeenkoms op 18 Oktober. Tydens Rassie se siekte het sy bekwame sekretaris Hennie Fyver uitstekend vir hom ingestaan. 

Dankie aan Marius Vorster vir die voorsitterverslag van WP Tweekamp. Behalwe die Oostelike Provinsie se verslag was die enigste ander verslag wat ek ontvang het die van WP. In sy voorsittersverslag het Marius die afgelope jaar in oënskou geneem en sterk klem gelê hoe goed individuële atlete in die Provinsie presteer het. Uit sy verslag blyk dit dat planne vir die nuwe jaar sterk op dreef is. Baie interessant, op die WP Bestuur is die Vrystaatse kalf wat 'n ploegskaar in die WP trek. Blackie Swart, ex-Vrystater (oud ondervoorsitter) en ons huidige SA Sekretaris is as die nuwe Vise-voorsitter gekies. Baie geluk Blackie. Ek is bly om jou weer op provinsiale vlak bedrywig te sien. Susan Agrella is die nuwe Sekretaresse. Haar e-pos adres is susan.agrella@cybertrade.co.za. Willem van Graan is weer die Tesourier. Ere WP lidmaatskap is aan Deon Velthuizen toegeken. 

Nuus uit die ou Transvaal. Wikus Weber het besluit om afstand te doen van die voorsitterskap by Sentraal-Gauteng Tweekamp. Hy bly egter op die Bestuur aan as 'n addisionele lid. Erelidmaatskap van Sentraal-Gauteng Tweekamp is aan hom toegedien. Wikus deel my mee dat hy nog steeds sy deel as komiteelid sal bydra. Dankie daarvoor Wikus. Ondervinding is ononderhandelbaar. Wikus word opgevolg as Voorsitter deur Pieter van Zyl. Sy e-pos adres is zylec@mweb.co.za. Sy selfoon nommer is 082 443 3999 begin_of_the_skype_highlighting 082 443 3999 end_of_the_skype_highlighting. Baie geluk Pieter! Ek is seker jy sal 'n sukses maak van jou werk. Dié verandering was te wagte. Ek het jou vroeër vanjaar al by voorbaat geluk gewens. Ek glo jy sal ook steeds bly deelneem aan Tweekamp. Hans Sliep is weer gekies as Onder-voorsitter by Sentraal-Gauteng. Ek neem aan Cathy Weber is steeds die Sekretaresse. 

I would like to know what is happening in the other Provinces. You all know that it is required of Chairpersons to submit to the President the Chairperson's report given at the Provinces' Annual General Meetings. The Chairpersons who have not done that yet should please submit their reports to me. If there are any changes in the Committees those changes should also be given through to me as well as to our Secretary, Blackie Swart. 

This time of the year I also have to remind Provinces that their financial commitments to the South African Body are due. The affiliation fee of R200,00 as well as the first R500,00 commitment should be paid in before the end of October into our account SA Biathlon Association, Standard Bank, branch code no.: 050417 with account no. 080266037 and fax the deposit slip to our Treasurer, Gert Jordaan at 041-583 1690. While I am talking money matters, I have to mention that only Eastern Province paid the additional commitment to SA Biathlon for registering athletes in excess of 100 for the 2007/2008 season. I really wonder whether only one Province registered more than 100 athletes. Then I speculate that the Provinces have just forgotten to fulfil their commitments as far as those additional athletes are concerned. I am awaiting a response on this issue. 

Ek wens alle Provinsies sterkte toe vir die nuwe seisoen wat voorlê. In die besonder hoop ek dat dit baie goed sal gaan met die Interprovinsiale byeekomste hier die eerste halfte van die seisoen. 

Groetenis

 

____________________
CHRIS JANSEN
PRESIDENT12 Augustus 2008

     AAN:   ALLE PROVINSIALE VOORSITTERS
            SA BESTUURSLEDE

Biathlon is slowly getting out of its sleeping mode.  I believe various provinces have by now held their Annual General Meetings with the selection of new committee members.  It was done in the Western Province with Marius Vorster re-elected as chairman.  I was informally advised that there is a minor change in the Western Province committee but I am still waiting for an official communication and Marius’s chairman report which he said to me is on its way. 

Eastern Province held its AGM in June.  Chris Jansen was re-elected as chairman.  Unfortunately Johan Fourie, who has been vice-chairman for the last couple of years and a long standing committee member, did not see his way open to continue on the committee but he has promised all the support he can give for the future.  Poppie Fourie was selected as the new vice-chairperson.  Janel du Toit came in as secretary to replace Poppie.  Nico de Klerk, also positively involved with Biathlon in the Eastern Cape for many years, did not see his way open to longer serve on the committee.  In his report the chairman looked back at the past season and expre

 


 
 
Coming Soon
 
© Kopiereg SWD Tweekamp. Alle regte voorbehou. - Webtuiste ontwerp en gehuisves deur JCW Hosting