Voorsittersverslag/Chairpersons Report

Voorsittersverslag

VOORSITTERSVERSLAG 2017

 
VOORSITTERSVERSLAG 2016
 
VOORSITTERSVERSLAG 2015
 
VOORSITTERSVERSLAG 2014
 
VOORSITTERSVERSLAG 2013
 
VOORSITTERSVERSLAG 2012
 
VOORSITTERSVERSLAG 2011
  
VOORSITTERSVERSLAG 2010
 

2009 VOORSITTERSVERSLAG

 

2007/8 VOORSITTERSVERSLAG

 
VOORSITTERSVERSLAG 2007

SWD TWEEKAMP/BIATHLO

 

VOORSITTERSVERSLAG 2006/7
FINANSIËLE VERSLAG 2006/7
Dave van der Walt
 
VOORSITTERSVERSLAG 2007

Dit is byna ‘n jaar gelede dat ons hier gesit het. Baie het intussen gebeur op die tweekampfront en ook hier in die SWD het veranderinge nie agterweë gebly nie. Tog kan ons terugkyk op ‘n baie gesonde jaar. Ons het van ons jarelange staatmakers op die bestuur afgestaan aan die “aftrede” en sal hulle kennis en opoffering baie mis.

My werksbelading het van so ‘n aard geword dat ek die pos as voorsitter ernstig in oorweging moes neem en ‘n besluit geneem om my nie weer beskikaar te stel nie. Dit was die afgelope 15 jaar ‘n wonderlike ervaring en ek is bly om te kan sê dat tweekamp in die SWD gegroei het. Vernuwing is egter nodig en jong bloed kan dit nog doen.
Graag doen ek net verslag van die volgende sake van belang :

TWEEKAMP : NASIONAAL – OORSIG

Seker die belangrikste nuus is dat SA Tweekamp na twee pogings R414 000 by LOTTO gekry het om ontwikkeling te bedryf. ‘n Besigheidsplan is alreeds uitgewerk [sien aangeheg] vir goedkeuring deur provinsies.
Net terugvoering oor die volgende nasionale sake :
• Daar sal wel ‘n SA Ontwikkelingspan aan die SA’s deelneem;
• SA Kampioenskappe 2008 in Noord-Gauteng [Pretoria]

SWD
PLAASLIKE BYEENKOMSTE

• 2 provinsiale proewebyeenkomste [HG & OP];
• 1 provinsiale kampioenskap [tweekamp]
• 1 Interprovinsiale byeenkoms [Highgate]
• 3 ligabyeenkomste
• Biathlo moet meer aandag geniet
• Daar is vordering gemaak met die deelname van die Langebergstreek en Oakdale het vanjaar geaffilieer.
• Die “Doubles”-byeenkoms word steeds gewilder.
• Mosselbaai Biathlo Gran Prix-byeenkoms.
PROVINSIALE BYEENKOMSTE
• Neem aan 2 interprovinsiale byeenkomste deel – OP en Highgate;
• B/Ontwikkelingspanne in albei gevalle gekies;
• ‘n Klein Elite-spannetjie is ook na Griekwas gestuur op 27/28 Oktober 2006.


NASIONALE BYEENKOMSTE

TWEEKAMP/BIATHLO
SA KAMPIOENSKAPPE 2007 KAAPSTAD 7/8 APRIL 2007

[Sien die verslag van die spanbestuur.]

Die SWD Tweekampspan vir die 2007 SA Kampioenskappe in Kaapstad

ONTWIKKELING
Ontwikkeling is nog steeds kerngesond in SWD Tweekamp/Biathlo en baie dank verskuldig aan ons ontwikkelingsbeampte, Deon Fourie. Ook is baie dank verskuldig aan mevv Badenhorst en Human wat onbaatsugtig gehelp het met ontwikkeling in die swem- en hardloopkomponent onderskeidelik. SWD word nie verniet as een van die leiers op die gebied van ontwikkeling beskou nie! Die spesiale projek wat aangepak is by die Klein Karoo Vaardigheidskool het puik dividende gelewer deurdat een van hulle atlete, Nataniel Esquire, as SA Ontwikkelingsatleet van die Byeenkoms aangewys is.
Ons het vanjaar weer ontwikkelingsklinieke aangebied op Oudtshoorn, George en Bridgton [Oudtshoorn] . Ons beplan ook om vanjaar nog die ontwikkeling uit te brei na die gestremde atlete en wil ook graag ‘n kliniek op Beaufort-Wes aanbied. Daar is weer aansoek gedoen vir ontwikkelingshulp by die DCAS en daar word nog gewag vir die uitslag.

Bridgton: Ontwikkelingkliniek

NASIONALE BESTURE
• Dave van der Walt weer herkies op SA Uitvoerende Bestuur en as nasionale keurder vir 2007/8 asook ook die portefeulje van Nasionale Ontwikkeling by met die oog op die LOTTO-toekenning.

FINANSIES
• Die geweldige styging in vervoer en akkommodasiekoste plaas die druk al groter op die finansies en die borge alhoe kleiner;
• Die baan en swembadhuur vererger net die posisie.
• Sluit jaar af met batige saldos in beide rekeninge. [sien finstate]
• SA Kampioenskappe volgende jaar gaan ons heelwat meer kos agv van afstand [PRETORIA];

BORGE
• Highgate bly een van SWD se getroue borge en het aangedui dat hulle weer volgende jaar met ons gaan wees en bonusse gaan aanbied vir SA en Provinsiale records in 2008.
• Klein Karoo/Seesig Motors borg ons ontwikkeling met waentjie;
• Dept van Kultuursake & Sport ondersteun SWD Tweekamp goed;

Mosbiathlo op Diaz Strand

MOSSELBAAI GRANPRIX BYEENKOMS
Hierdie byeenkoms is die afgelope paar jaar aangebied, maar die groei daarvan was teleurstellend en DCAS het nie weer fondse beskikbaar gestel nie. Dit sal nie weer vanjaar aangebied word nie.

APPARAAT EN TOERUSTING
• Puik toergeruste waentjie met alles wat nodig is vir aanbied van ‘n byeenkoms;

DEELNAME VAN ANDERSKLEURIGES
Alhoewel redelik baie gedoen word om hierdie ontwikkeling te stimuleer, blyk dit ‘n groot probleem te wees. Vervoer en swemgeriewe blyk die hindernis te wees.

SWD SPORTRAAD
SWD Tweekamp is ‘n lid van die SWDSR en as deel in die projekte wat hulle aanbied.

ALGEMEEN
Graag wil ek ook die volgende belangrike punte aanraak.
• Om die sportsoort organisatories gesond te maak, MOET elke geaffilieerde lid sy bydrae maak. Van elke lid word verwag om by elke byeenkoms ten minste 1 beampte beskikbaar te stel – dit kan ook ‘n bekwame ouer wees ! Vanjaar gaan ons van skole/klubs verwag word om die beampte skriftelik vir die ligabyeen-komste aan te wys.
• Dit is die verantwoordelikheid van elke tweekamporganiseerder om toe te sien dat elke deelnemer in sy/haar skool of klub se klere deelneem – dit bevorder die aansien van ons sportsoort en ook die verkryging van die nodige borgskappe.
• Die stiptelike samewerking van elke organiseerder/skool om die organisasie van ons provinsie nog meer te verbeter.
• Wicus Lombard word aangewys as die mees belowendse sportpersoon in die SWD.

 


BEDANKINGS
Gun my asseblief die geleentheid om die volgende persone en instansies te bedank :

• Alle ouers, onderwysers, afrigters, borge en belangstellendes wat dit vir SWDTV moontlik maak om te vorder;
• Aan my SWD Bestuur vir die flinke wyse waarop hulle tweekamp in die SWD bedryf en die tyd wat hulle opoffer asook die ondersteuning wat hulle my as voorsitter gebied het;
• Aan ons jarelange borge en vriende, Alex & Arenhold Hooper van HIGHGATE VOLSTRUIS-VERTOONPLAAS ;
• Mnr George Botha van KLEIN KAROO/SEESIG MOTORS, vir die borgskap van die waentjie;
• Die Departement van Kultuursake en Sport van die Wes-Kaap, en in die besonder die plaaslike SWD-kantoor [Jean Neethling en Dirk v d Westhuizen] vir finansiële en fisiese bystand;
• Aan alle skole en klubs wat hulle beywer vir die ontwikkeling van ons sportsoort;
• Aan al ons atlete wat so getrou die ligabyeenkomste bywoon;
• Aan die munisipaliteit van Oudtshoorn, HS Outeniqua en ander instansies vir die beskikbaarstelling van hulle fasiliteite en geriewe;
• Aan my gesin wat maar altyd bereid is om aan die agterste speen te suig;
• Aan ons dierbare Vader wat ons die krag en genade gee om hierdie taak te verrig.

Ek dank u.

Dave van der Walt
Voorsitter


 


 
 
Coming Soon
 
© Kopiereg SWD Tweekamp. Alle regte voorbehou. - Webtuiste ontwerp en gehuisves deur JCW Hosting