Bestuur/Management

SWD TWEEKAMPBESTUUR 2016/2017

VOORSITTER
[oorhoofs]
Dave vd Walt
Tel: [082-7734901]

Vise-Voorsitter
[BAAN, BEAMPTES]
Steven McKay
Tel: [083-5221299]
Vise-Voorsitter
[SENIORS, VETERANE, MEESTERS]
Johan Windt
Tel: [083-4615096]
Vise-Voorsitter
[ONTWIKKELING & SWEM]
Godfrey McCallum
Tel:
[083-5736730]

SEKRETARIAAT

Ontwikkeling/Transformasiebeampte
Chris van Wyk
Tel: [082-4788102]
Sekretaris/Tesourier
[ALGEMEEN] / [AFFILIASIE, LISENSIES, GELDE]
Yvonne McKay
Tel: [083-5221299]
Skoleverteenwoordiger
Rudy Reichert
Tel: [081-4825131]

VERTEENWOORDIGERS

SENIORS
Marius Schlechter
Tel: [083-2611809]
GEORGE
Naas Gibson
Tel: [082-5693244]
KNYSNA/PLETT
Marius Schlecher
Tel: [083-6211809]
OUDTSHOORN
Stephnie McKay
Tel: [082-0988439]
MOSSELBAAI/LANGEBERG
JF van As
Tel: [084-5582745]

DAGBESTUUR
Voorsitter: D. van der Walt

Vise-Voorsitters: G McCallum
                    S McKay
                   J Windt
Sekretaris/Tesourier: Y McKay

KEURKOMITEE
Voorsitter [ex officio]
3 Vise-voorsitters

Spanbestuurder
Sekretaris [algemeen]
AMPTELIKE INLIGTING
ADRES : SWD TWEEKAMP, Posbus 1131, OUDTSHOORN, 6620
TEL/FAKS : 044-2720196     Voorsitter [Sel] 0827734901
e.pos : davesus@telkomsa.net
www.swdtweekamp.co.za
 


 
 
Coming Soon
 
© Kopiereg SWD Tweekamp. Alle regte voorbehou. - Webtuiste ontwerp en gehuisves deur JCW Hosting