Bestuur/Management

SWD TWEEKAMPBESTUUR 2018/2019

VOORSITTER
[oorhoofs]
Stephnie McKay
Tel: [082-0988439]

Vise-Voorsitter
[BAAN, BEAMPTES]
Marius Schlechter
Tel: [083-2611809]
Vise-Voorsitter
[SENIORS, VETERANE, MEESTERS]
Johan Windt
Tel: [083-4615096]
Vise-Voorsitter
[ONTWIKKELING & SWEM]
Vakant

SEKRETARIAAT

Sekretaris
[ADMINISTRASIE & REKENAAR]
Anene Janse van Rensburg
Tel: [076-6753378]

Sekretaris
Operationele Bestuurder
[
ALGEMENE ADMINISTRASIE & BESTUUR]

Dave van der Walt
Tel: [082-7734901]

Tesourier 
[ALGEMEEN] / [AFFILIASIE, LISENSIES, GELDE]
Yvonne McKay
Tel: [083-5221299]

Ontwikkeling/Transformasiebeampte
Maurice White
Tel: [083-881583]
Skoleverteenwoordiger
Rudy Reichert
Tel: [081-4825131]

ERE LEDE


Dave van der Walt [082-7734901]
Stephan McKay [083-5221299]

VERTEENWOORDIGERS

SENIORS  Marius Schlechter  Tel: [083-261809]
GEORGE  Naas Gibson  Tel: [082-5693244]
KNYSNA/PLETT  Abigail McKay  Tel: [078-3818017]
OUDTSHOORN  Anene Janse van Rensburg  Tel: [075-6753378]
MOSSELBAAI  JF van As  Tel: [084-5582745]
LANGEBERG
  Leana Robinson  Tel: [082-7132408]


       

DAGBESTUUR
Voorsitter: S McKay

Vise-Voorsitters: M Schlechter
                   J Windt
Operasionele Bestuur : D van der Walt

KEURKOMITEE
Voorsitter [ex officio]
2 Vise-voorsitters

Spanbestuurder
Sekretaris

AMPTELIKE INLIGTING
ADRES : SWD TWEEKAMP, Posbus 1131, OUDTSHOORN, 6620

Voorsitter : Stephnie McKay
082-0988439
e.pos : stephniemckay@gmail.com

Operasionele Bestuurder : Dave van der Walt
082-7734901
e.pos : davesus@telkomsa.net

 


 
 
Coming Soon
 
© Kopiereg SWD Tweekamp. Alle regte voorbehou. - Webtuiste ontwerp en gehuisves deur JCW Hosting