Bestuur/Management

SWD TWEEKAMPBESTUUR 2018/2019

VOORSITTER
[oorhoofs]
Stephnie McKay
Tel: [082-0988439]

Vise-Voorsitter
[BAAN, BEAMPTES]
Marius Schlechter
Tel: [083-2611809]
Vise-Voorsitter
[SENIORS, VETERANE, MEESTERS]
Johan Windt
Tel: [083-4615096]
Vise-Voorsitter
[ONTWIKKELING & SWEM]
Juan Pretorius
Tel:
[076-6393369]

SEKRETARIAAT

Sekretaris
[ADMINISTRASIE & REKENAAR]
Anene Janse van Rensburg
Tel: [076-6753378]

Tesourier 
[ALGEMEEN] / [AFFILIASIE, LISENSIES, GELDE]
Yvonne McKay
Tel: [083-5221299]

Ontwikkeling/Transformasiebeampte
Chris van Wyk
Tel: [082-4788102]
Skoleverteenwoordiger
Rudy Reichert
Tel: [081-4825131]

VERTEENWOORDIGERS

SENIORS
Juan Pretorius
Tel: [076-6393369]
GEORGE
Naas Gibson
Tel: [082-5693244]
KNYSNA/PLETT
Abigail McKay
Tel: [078-3818017]
OUDTSHOORN
Anene Janse van Rensburg
Tel: [075-6753378
MOSSELBAAI/LANGEBERG
JF van As
Tel: [084-5582745]

DAGBESTUUR
Voorsitter: S McKay

Vise-Voorsitters: M Schlechter
                    J Pretorius
                   J Windt
Operasionele Bestuur : D van der Walt

KEURKOMITEE
Voorsitter [ex officio]
3 Vise-voorsitters

Spanbestuurder
Sekretaris

AMPTELIKE INLIGTING
ADRES : SWD TWEEKAMP, Posbus 1131, OUDTSHOORN, 6620

Voorsitter : Stephnie McKay
082-0988439
e.pos : stephniemckay@gmail.com

Operasionele Bestuurder : Dave van der Walt
082-7734901
e.pos : davesus@telkomsa.net

 


 
 
Coming Soon
 
© Kopiereg SWD Tweekamp. Alle regte voorbehou. - Webtuiste ontwerp en gehuisves deur JCW Hosting