Kleurebeleid/Colour Policy

KLEURETOEKENNINGS

KLEURE
Die amptelike klere sal bottelgroen, donkerblou en wit wees en die amptelike wapen die drie vere met as onderskrif : TWEEKAMP/BIATHLON. Die Ontwikkelingsspan dra ‘n wit frokkie en SWD-wapen op die bors.

Die baadjie sal ‘n groen baadjie wees met die amptelike wapen op ‘n groen sakstuk en die oortrektrui ook bottelgroen of donkerblou wees.

Enige bestuurslid is na 2 jaar se diens op die Uitvoerende Bestuur geregtig op die groen baadjie met die amptelike wapen daarop en as onderskrif : BESTUUR/EXECUTIVE.

Enige lid wat as deel van ‘n spanbestuur optree, is ook geregtig op die amptelike
kleure.

TOEKENNING VAN KLEURE

Atlete is slegs geregtig op SWD kleure indien hulle fisies deelneem. Klere kan slegs aangekoop word by die amptelike voorsieners en slegs op die volgende voorwaardes en riglyne:

SWD MERIETESPAN

  • Onder die eerste 4 atlete
  • Ten minste 2000+ punte
  • Deur die keurkomitee goedgekeur

[Amptelike sweetpak, groen broekie, groen, blou en wit frokkie, groen SWD swembroek en groen SWD swempet]

SWD B-SPAN & ONTWIKKELINGSPAN

  • B-span 5-8ste atleet en O-span 9-12ste atleet
  • B-span [min van 1900] en O-span [min van 1800]
  • Deur die keurkomitee goedgekeur
[Geen SWD sweetpak, groen broekie, wit frokkie, groen swembroek, wit swempet]
   
   
 


 
 
Coming Soon
 
© Kopiereg SWD Tweekamp. Alle regte voorbehou. - Webtuiste ontwerp en gehuisves deur JCW Hosting